Giới thiệu
Các hoạt động

Diễn đàn

Tra cứu

Liên kết

Văn bản – Tài liệu

  Trang chủ >


  Danh sách giáo viên tổ Sử-Địa-GDCD năm học 2009 - 2010

  Stt

  Họ và tên

  Ngày sinh

  1

  Nguyễn Thị Xuân

  19.02.1957

  2

  Trần Thị Hậu

  12.07.1971

  3

  Triệu Hoàng Thuý

  11.01.1981

  4

  Chu Thị Hồng Chinh

  06.03.1984

  5

  Lý Thị Hằng

  02.03.1983

  6

  Nguyễn Chí Thức

  15.07.1977

  7

  Nông Thu Hồng

  21.09.1983

  8

  Nguyễn Thế Anh

  16.09.1985

  9

  Nguyễn Việt Hà

  19.11.1982

  10

  Nguyễn Thị Vượng

  28.10.1965

  11

  Mai Quang Vinh

  07.01.1962

  12

  Trịnh Thị Nga

  05.08.1969

  13

  Phan Anh Thư

  13.02.1979

  14

  Đoàn Thị Thu Hà

  12.04.1984

  15

  Hoàng Thị Huyền

  18.07.1973

  16

  Dương T Huyền Phương

  20.08.1985

  17

  Nguyễn Thu Thùy

  31.08.1985

  18

  Hoàng Mộng Hường

  06.03.1970

  19

  Nguyễn Lan Hương

  02.10.1980

  20

  Mai Hồng Khánh

  04.11.1983

  21

  Nông Thị Thuỳ Anh

  18.10.1983

  TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC
  Địa chỉ: 72 Phai Vệ - Đông Kinh - TP.Lạng Sơn ĐT: (025).3870.614