Giới thiệu
Các hoạt động

Diễn đàn

Tra cứu

Liên kết

Văn bản – Tài liệu

  Trang chủ >


  Giới thiệu và sử dụng át lát đị lí Việt Nam

  1.KHÁI QUÁT VỀ ÁT LÁT ĐỊA LÍ VIỆT NAM

  Atlat địa lí Việt Nam là một tài liệu học tập hữu ích không chỉ đối với học sinh mà còn cả với giáo viên THPT, được xuất bản đầu tiên vào năm 1992. Sau 8 lần tái bản Atlat địa lí Việt Nam đã được cập nhật, bổ sung, nâng cao về chất lượng khoa học, chất lượng in ấn và mĩ thuật. 

  Nội dung của Atlst Địa lí Việt Nam được thành lập dựa trên chương trình Địa lí Việt Nam ở trường phổ thông nhằm phục vụ các đối tượng học sinh lớp 8, lớp 9, lớp 12. Toàn bộ nội dung Atlat Địa lí Việt Nam bao gồm 24 trang được chia làm 3 phần, tringf bày từ cái chung đến cái riêng, từ địa lí tự nhiên đến địa lí kinh tế - xã hội, từ toàn thể đến các khu vực.

  - Phần thứ nhất: 

  giới thiệu về các đơn vị hành chính của nước ta (64 tỉnh, thành phố)

  - Phần thứ hai: thể hiện các thành phần chủ yếu của tự nhiên (địa hình, địa chất khoáng sản, khí hậu, đất, thực vật và động vật) và ba miền tự nhiên.

  - Phần thứ ba: trình bày về dân cư (dân số, dân tộc), các ngành kinh tế chủ yếu (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, giao thông, thương mại, du lịch) và bảy vùng kinh tế.

  Các bản đồ trong Atlat Địa lí Việt Nam đều sử dụng phép chiếu hình nón hai vĩ tuyến chuẩn. Tỉ lệ chung cho các trang bản đồ chính là 1: 6.000.000, tỉ lệ 1: 9.000.000 dùng trong các bản đồ ngành và tỉ lệ 1: 18.000.000 cho các bản đồ phụ, tỉ lệ 1:3.000.000 đối với bản đồ các miền tự nhiên và các vùng kinh tế.

  II. Kĩ năng khai thác Atlat Địa lí Việt Nam.

  Kĩ năng  khai thác bản đồ nói chung và Atlat Địa lí Việt nam nói riêng là kĩ năng cơ bản của môn Địa lí. Nếu không nắm vững kĩ năng này thì khó có thể hiểu và giải thích được các sự vật, hiện tượng địa lí đồng thời cũng khó tự mình tìm tòi các kiến thức địa lí khác. Do vậy việc rèn luyện kĩ năng làm việc với bản đồ nói chung, Atlat Địa lí Việt Nam nói riêng không thể thiếu khi học môn Địa lí.

  * Thông thường khi làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam học sinh cần phải:

  - Hiểu hệ thống kí, ước hiệu bản đồ (trang bìa của Atlat)

  - Nhận biết, chỉ và đọc được tên các đối tượng địa lí trên bản đồ

  - Xcs định phương hướng, khoảng cách, vĩ độ, kinh độ, kích thước, hình thái và vị trí các đối tượng địa lí trên lãnh thổ

  - Mô tả đặc điểm đối tượng trên bản đồ.

  - Xác định các mối liên hệ không gian trên bản đồ.

  - Xác định các mối quan hệ tương hỗ và nhân quả trên bản đồ.

  - Mô tả tổng hợp một khu vực, một bộ phận lãnh thổ (vị trí địa lí, địa hình, khí hậu, thủy văn…)

  * Để khai thác các kiến thức địa, lí có hiệu quả từ tập Atlat Địa lí Việt Nam, cần lưu ý việc khai thác và sử dụng thông tin ở từng trang như sau:

  - Đối với trang đầu của Atlat Địa lí Việt Nam: học sinh cần hiểu được ý nghĩa, cấu trúc, đặc điểm của Atlat,  nắm chắc các kí hiệu chung.

  - Đối với các trang bản đồ trong Atlat Địa lí Việt Nam:

  Học sinh phải xác định được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ, vùng kinh tế, nêu đặc điểm của các đối tượng địa lí (đất, khí hậu, nguồn nước,khoáng sản, dân cư, dân tộc, trình bày sự phân bố các đối tượng địa lí như khoáng sản, đất đai, địa hình, dân cư, trung tâm công nghiệp, mạng lưới giao thông, đô thị…giải thích sự phân bố các đối tượng địa lí, phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên với nhau, giữa các yếu tố tự nhiên và kinh tế, dân cư và kinh tế, kinh tế và kinh tế, tự nhiên – dân cư và kinh tế… đánh giá các nguồn lực phát triển ngành và vùng kinh tế, trình bày tiềm năng, hhieenj trạng phát triển của một ngành, lãnh thổ, phân tích mối quan hệ giiuax các ngành, các lãnh thổ kinh tế với nhau, so sánh các vùng kinh tế, trình bày đặc điểm tổng hợp của một lãnh thổ.

  Trong nhiều trường hợp học sinh phải chồng xếp các trang bản đồ, Atlat để trình bày về một lãnh thổ địa lí cụ thể. Ví dụ câu hỏi dựa vào Atlat địa lí để viết một báo cáo ngắn đánh giá điều kiện tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế của một vùng hoặc một tỉnh. Để làm được câu này HS phải sử dụng các trang bản đồ hành chính, hình thể, địa chất và khoáng sản, khí hậu, đất, thực vật và động vật, các miền tự nhiên…

  * Thông thường khi phân tích, đánh giá một đối tượng địa lí HS cần tái hiện vốn tri thức địa lí đã có của bản thân vào việc đọc các trang Atlat. Về đại thể có thể dựa vào một số gợi ý sau đây:

  - Vị trí địa lí, phạm vi của lãnh thổ (thường là vùng kinh tế, hoặc một đơn vị hành chính)

  + Vị trí của lãnh thổ: tiếp giáp với những vùng lãnh thổ nào

  + Diện tích và phạm vi lãnh thổ

  + Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí và diện tích lãnh thổ đối với phát triển kinh tế- xã hội.

  - Địa chất

  + Sơ lược về lịch sử phát triển địa chất (những nét tổng quát về lịch sử địa chất kiến tạo đã diễn ra trong lãnh thổ, từ cổ nhất đến trẻ nhất)

  + Đặc điểm và phân bố các loại đá (xét theo nguồn gốc phát sinh, mắcma, biến chất, trầm tích, tỉ lệ các loại đá: loại chủ yếu, loại thứ yếu, tuổi của đá: nguyên sinh, cổ sinh, trung sinh, tân sinh)

  + Đặc điểm về cấu trúc kiến tạo (các đới kiến tạo, các tầng cấu tạo theo niên đại)

  - Khoáng sản

  + Khoáng sản năng lượng (trữ lượng, chất lượng, phân bố)

  + Kim loại (trữ lượng, chất lượng, phân bố)

  + Phi kim loại (trữ lượng, chất lượng, phân bố)

  - Địa hình

  + Những đặc điểm chính của địa hình

  TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC
  Địa chỉ: 72 Phai Vệ - Đông Kinh - TP.Lạng Sơn ĐT: (025).3870.614