Giới thiệu
Các hoạt động

Diễn đàn

Tra cứu

Liên kết

Văn bản – Tài liệu

  Giới thiệu và Truyền thống nhà trường  Trường THPT Việt Bắc được thành lập ngày 29 tháng 5 năm 1947 tại Phia Tráng tỉnh Cao Bằng. Trải qua các thời kỳ kháng chiến, nhà trường đã phải di chuyển địa điểm nhiều lần. Từ năm 1987 đến nay, trường đứng chân tại số 72 đường Phai Vệ - Phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn  Chưa đầy hai năm sau ngày khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 29/5/1947 Trường THPT Việt Bắc đã được thành lập tại thôn Phia Tráng, xã Đức Long, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng, đến tháng 10/1947 trường chuyển về Bình Gia, Lạng Sơn. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trường đã di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, đến năm 1982 trường mới ổn định tại 72 đường Phai Vệ, Phường Đông Kin...  Đăng nhập

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu

  Số lượt truy cập: 544978

  TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC
  Địa chỉ: 72 Phai Vệ - Đông Kinh - TP.Lạng Sơn ĐT: (025).3870.614