Tin tức giáo dục

giao-luu-the-du-c-the-thao-cum-cong-doan-thanh-pho-cao-loc-nam-hoc-2016-2017

14

06-2017

Sáng ngày 28/5/2017, tại trường THPT Việt Bắc, cụm công đoàn Thành phố - Cao Lộc đã tổ chức Giao lưu thể dục thể thao cấp cụm, với sự tham gia của 9 đơn vị...

Đa phương tiện

Copyright © 2016 · TRƯỜNG THPT VIỆT BẮC